Generelle bestemmelser og betalingsbetingelser

HØJSKOLEOPHOLD

----

Betaling

Betaling af et højskoleophold foregår i to rater.

Først betales et depositum på 2.500 kroner digitalt i forbindelse med tilmelding på højskolens hjemmeside (baobab.dk). Depositum på 2.500 kroner er bindende og kan ikke refunderes. Din tilmelding til et højskoleophold er først gældende, når depositum er betalt.

Det resterende beløb for højskoleopholdet betales senest 90 dage før opstartsdatoen, og du modtager i god tid en faktura på beløbet. Du finder prisen for hvert højskoleophold på baobab.dk under det enkelte ophold.

Ved tilmelding senest 120 dage før afrejse på vores lange højskoleophold gives en rabat på 3.000 kroner, som fraregnes det samlede beløb for højskoleopholdet på faktura. Rabatten gælder ikke på vores sommerhøjskoleophold.

Ved tilmelding mindre end 90 dage før opstartsdatoen betales hele beløbet for opholdet umiddelbart med det samme i forbindelse med tilmelding.

Det fremgår af hjemmesiden, hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i prisen på det enkelte højskoleophold.

Afbudsregler

Hvis du ønsker at melde afbud på et højskoleophold gælder følgende afbudsregler uanset årsag:

Depositum på 2.500 kroner refunderes ikke.

Ved afbud fra elevens side mellem 90 til 60 dage før opstartsdatoen refunderes 50% af højskoleopholdets pris (eksklusive depositum).

Ved afmelding fra elevens side mindre end 60 dage før opstartsdatoen forbeholder vi os retten til ikke at tilbagebetale den totale pris for højskoleopholdet inklusive depositum.

Aflysning eller omfattende ændringer

Der kan i sjældne tilfælde være udefrakommende faktorer, som gør det nødvendigt at aflyse eller ændre et højskoleophold. Det kan være naturkatastrofer, politiske uroligheder eller andet. Dette gælder dog ikke ved begivenheder, som var eleven bekendt eller begivenheder, som var almindelige kendte ved tilmeldingstidspunktet.

I tilfælde af, at Udenrigsministeriet fraråder al indrejse til det land, som højskoleopholdet foregår i (landet markeres som rødt), aflyses opholdet, eller der tilbydes en ændring af opholdet til et nærliggende land. Dette gælder ikke, hvis Udenrigsministeriet fråder al indrejse til landet grundet Covid-19. I dette tilfælde foretages en konkret vurdering af det enkelte land fra højskolens side. 

I tilfælde hvor et højskoleophold aflyses, oplyses dette senest 7 dage før afrejse, og hele beløbet for højskoleopholdet tilbagebetales eksklusive depositum.

Ved aflysning i løbet af et højskoleophold tilbagebetales en del af det samlede beløb for opholdet: 

Hvis et højskoleophold aflyses mellem uge 1-4 tilbagebetales 75% af beløbet eksklusive depositum.Hvis et højskoleophold aflyses mellem uge 5-8 tilbagebetales 50% af beløbet eksklusive depositum.Hvis et højskoleophold afbrydes inden for uge 9-12 tilbagebetales 25% af beløbet eksklusive depositum.

Når det er muligt at tilbyde en ændring af et højskoleophold i forbindelse med en eventuel aflysning, tilbydes alle elever muligheden for at fortsætte opholdet under ændrede rammer. Disse tilbydes samlet, og det er op til den enkelte elev, om vedkommende ønsker at tage imod tilbuddet om et ændret højskoleophold, eller om vedkommende ønsker at benytte sig af de almindeligt gældende aflysningsbetingelser beskrevet herover.

Rejseforsikring

Det er et krav, at højskoleeleven er fyldt mindst 18 år ved afrejsetidspunktet, og eleven accepterer ved betaling af depositum, at eleven er fyldt 18 år på afrejsetidspunktet.

Det er et krav, at alle elever selv tegner en rejseforsikring, som dækker dem bredt i det eller de konkret(e) land(e), hvor højskoleopholdet og selvplanlagte rejser foregår.

Vi opfordrer til, at der tegnes en udvidet rejseforsikring, som også dækker uforudsete hændelser i forbindelse med Covid-19 og lign. Ligeledes anbefales det, at der tegnes en afbestillingsforsikring.

Vi opfordrer til, at elever, som ønsker at tage dykkercertifikat eller som planlægger at dykke tegner en specifik dykkerforsikring, eller tjekker, at rejseforsikringen dækker dykning på rejsen.

Ansvar

Højskolen har som primært ansvarsområde undervisning og planlægning af indkvartering, og kan ikke stilles til ansvar for ændringer eller hændelser i andre dele af rejsen.

Vi lægger stor vægt på vores fælles sikkerhed og velbefindende, men det er vigtigt at understrege, at højskolen ikke kan stilles til ansvar for eventuelle ulykker eller andet, som eleven måtte opleve. Dette er årsagen til, at det er et krav at alle elever har en gældende og dækkende rejseforsikring ved deltagelse på højskoleophold, og at alle elever er fyldt 18 år ved afrejsetidspunktet.

Visum og indrejsekrav

Det er alene elevens ansvar, at rejsedokumenter, visum, pas og andre dokumenter er gyldige og at øvrige indrejsekrav overholdes. Højskolen hjælper og guider i forbindelse med visum, indrejsekrav, vaccination og lignende, men det påhviler eleven at alle dokumenter og krav er korrekte.